Skip to main content

Godisnji kongres reumatologa Srbije

lead

Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja reumatologa Srbije i Instituta za reumatologiju u Beogradu, održaće se u hotelu "GALLERIA" u Subotici, u periodu od 19 do 22.09.2012. godine. Generalni sponzor Kongresa je Roche d.o.o.  Za sve tehničke poslove oko organizacije kongresa angažovano je  turističko- agencijsko preduzeće "Mondorama". 

U radu Kongresa će učestvovati pozvani stručnjaci i naučnici  iz  Švajcarske, Italije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Srbije i dr. susednih zemalja. Predviđa se da će Kongres okupiti oko 250-300 učesnika (reumatologa, specijalista interne medicine, imunologa, fizijatara, ortopeda, pedijatara, opšte medicine i dr.).

Datum početka
Datum završetka
Lokacija
Subotica
Kontakt telefon
0625544812
Kontakt email
contact@doktori.rs
Kontakt web