Skip to main content

Predstavljanje Kongresnog biroa Subotice

proba

Završni skup kongresne industrije Subotice pod nazivom “Meet in Subotica” koji je Turistička organizacija grada Subotice organizovala u saradnji sa Kongresnim biroom Srbije održan je u četvrtak 24. novembra 2011. godine, u hotelu Galleria. Na skupu su predstavljeni rezultati koji su ostvareni u procesu uspostavljanja kongresnog sektora u Turističkoj organizaciji grada Subotice a tom prilikom prisutnima su se obratili Miloš Milovanović, direktor Kongresnog biroa Srbije i Ivana Jovčić, v.d. direktor Turističke organizacije grada Subotice.

Prezentovana su najnovija štampana izdanja kongresnog sektora, brošure na engleskom jeziku “Subotica Meetings and Events” i “Subotica Incentive” i njihova izdanja na srpskom jeziku pod naslovima “Subotica poslovni skupovi i konferencije” i “Subotica poslovni sastanci i putovanja”.

Pored toga zvanično je predstavljen i pušten u rad sajt kongresnog sektora Turističke organizacije grada Subotice www.meetinsubotica.rs te je u skladu sa tim bilo reči o saradnji u okviru kongresne i turističke industrije, predstavljanju destinacije i promovisanju kroz štampani i web materijal kao i načinima za unapređenje pozicije Subotice kao destinacije na domaćem, regionalnom i međunarodnom kongresnom tržištu.